Thông tin về việc lưu giữ kết quả IELTS

Có hơn 10,000 tổ chức trên thế giới tin tưởng vào kết quả IELTS phản ánh đúng các kỹ năng tiếng Anh của thí sinh. 

Vì thế, các Đối Tác IELTS (Hội Đồng Anh, Tổ Chức Khảo Thí và Đánh Giá về Ngôn Ngữ Tiếng Anh thuộc Đại Học Cambridge (Cambridge English Language Assessment) và IDP: IELTS Australia) có trách nhiệm đối với tất cả các thí sinh và các tổ chức nói trên trong việc đảm bảo mức độ tin cậy cao nhất về tính chính xác cũng như tính trung thực của các kết quả thi,

Kết quả thi IELTS được chấm qua nhiều cấp độ trước khi được công bố. Trong quá trình chấm diểm, kết quả thi có thể được giữ lại để phân tích thêm sau khoảng thời gian là 13 ngày kể từ ngày thi nếu cần thiết.

Quá trình phân tích kết quả thi được áp dụng với tất cả các thí sinh của các trung tâm thi trực thuộc Tổ Chức Giáo Dục Quốc Tế IDP và Hội Đồng Anh trên khắp thế giới.

Xin lưu ý rằng kết quả thi được quyết định bởi các Đối Tác IELTS không phải bởi trung tâm tổ chức thi của địa phương,

Làm gì nếu kết quả thi của bạn bị lưu giữ

Nếu bạn cần kết quả thi IELTS để gửi đến một đơn vị/tổ chức công nhận IELTS nhưng kết quả đang bị lưu giữ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một lá thư chính thức để bạn gửi đến đơn vị/ tổ chức này. Trong thư này chúng tôi sẽ giải thích lý do lưu giữ kết quả thi của bạn vì đó là một phần trong quy trình chấm thi để đảm bảo chất lượng của kết quả thi IELTS.

Để yêu cầu thư này, xin vui lòng liên hệ results.ielts@idp.com và đính kèm theo các thông tin sau:

 • Họ và tên của bạn
 • Địa điểm trung tâm thi IELTS mà bạn đăng ký
 • Tên của đơn vị/tổ chức tiếp nhận kết quả thi IELTS
 • Địa chỉ đơn vị/tổ chức tiếp nhận kết quả thi IELTS
 • Ngày hết hạn tiếp nhận kết quả thi

Thông tin bổ sung:

 1. Tại sao kết quả thi IELTS cần được phân tích thêm?
  Kết quả thi IELTS có thể bị lưu giữ và phân tích để đảm bảo tính trung thực của bài thi và sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo tính hợp lệ của kết quả cho khoảng ba triệu thí sinh dự thi IELTS mỗi năm.

 2. Các Đối Tác IELTS có ý gì khi thông báo với bạn rằng kết quả thi chưa đúng quy chuẩn?
  Nguyên tắc cốt lõi của bài thi IELTS là cung cấp đánh giá trung thực và chính xác về kỹ năng tiếng Anh thực sự của thí sinh và đó cũng là lý do IELTS được các thí sinh và các đơn vị/tổ chức công nhận trên toàn cầu tin tưởng là đánh giá có giá trị và độ tin cậy cao. Khi chúng tôi thông báo với bạn rằng kết quả thi của bạn chưa đúng quy chuẩn, nghĩa là chúng tôi chưa thể đảm bảo rằng các kết quả thi phản ánh đúng các kỹ năng tiếng Anh của bạn và do đó kết quả sẽ bị hủy bỏ hoặc bị giữ lại vĩnh viễn.

 3. Tôi có thể đăng ký thi lại nếu kết quả của tôi bị hủy không?
  Có, bạn có thể đăng ký và tham gia thi lại nếu bạn muốn.

 4. Mục đích của IELTS khi lưu giữ kết quả thi cho việc phân tích thêm là gì?
  Chúng tôi cam kết với hơn 10.000 tổ chức công nhận kết quả thi IELTS và hàng triệu thí sinh trên khắp thế giới hàng năm rằng tất cả các kỳ thi IELTS đều nghiêm ngặt, công bằng và hợp lệ. Sự phân tích và đánh giá kết quả thi này là một phần của quá trình đảm bảo cam kết của chúng tôi.
;